Bo utsøkt og annerledes på Bogstad
Domus Eiendom

På Woxen Gård skal det skapes noe helt unikt. En gammel låve skal rekonstrueres til å huse 19 flotte leiligheter. Ved å kombinere gårdens historie med ny og moderne arkitektur og interiør blir dette et prosjekt ulikt det meste du har sett tidligere. NXT/A2N kom tidlig inn i prosessen, og jobben startet ved at vi utviklet en strategi og visuell profil for prosjektet. Deretter fulgte webside og digital markedsføring som nå går for fullt i markedet. Forventet salgsstart for prosjektet er september 2020. Selv om prosjektet er inne i en tidlig fase er det veldig gledelig at på bare en snau måned har vi fått inn et antall interessenter som er langt over hva vi forventet. Hvis dette fortsetter kan vi se frem i mot en veldig hyggelig salgsstart. Utbygger av Woxen Gård er Domus Eiendom og ansvarlig megler er DNB Eiendom.